Protectia Mediului

                                               INFORMATII TRIMESTRIALE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

              In conformitate cu H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul si respectiv prin Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediul, INTERSNACK ROMANIA cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan Nr. 6 – 6A , Phoenix Tower, et. 2, sector 3, si punctul de lucru in Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2532/1998, cod unic de inregistrare RO 10334547, reprezentata de Dl. Cristian Popa in calitate de Director General si D-na. Alina Bulgariu in calitate de Director Financiar, aduce la cunostina publicului interesat urmatoarele:

                                                                         
 • Activitatile desfasurate in cadrul societatii INTERSNACK ROMANIA – cod CAEN 1031 si 1089 - sunt reglementate prin Autorizatia de mediu nr. 111/21.06.2010 revizuita la data de 03.01.2013;
 • In vederea conformarii cu actul de reglementare precum si cu legislatia de mediu in vigoare, in cadrul societatii se acorda o deosebita atentie protectiei mediului astfel incat impactul generat sa fie minim;
 • pentru optimizarea continua a activitatii de protective a mediului s-au stabilit urmatoarele obiective: respectarea si continua conformare cu cerintele legale de mediu si cu alte cerinte de mediu aplicabile; reducerea consumului de resurse si a cantitatii de deseuri generate de activitatea desfasurata; constientizarea si instruirea personalului propriu si a personalului ce actioneaza in numele firmei privind importanta protectiei mediului; aplicarea principiului controlului si responsabilitatii la nivelul intregii societati si la nivelul fiecarui salariat;
                                                                
 • Politica societatii este de a oferi servicii de calitate clientilor sai, prin desfasurarea de activitati prietenoase mediului;
 • Gestiunea deseurilor generate de activitatea societatii se face in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, selectiv, in spatii special amenajate pe platforme betonate, in containere etichetate;
 •  Se asigura colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri generate, in vederea predarii spre valorificare/eliminare catre operatori economici autorizati in acest sens;
 •  Evidenta gestiunii deseurilor se tine respectind prevederile H.G. 856/2002 si se raporteaza lunar la APM Brasov, conform cerintelor autorizatiei de mediu;
 • Nu s-au produs fenomene de poluare asupra mediului;
 •  04.04.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 1/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 111 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov - acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu raportul de incercari a fost trimis si la APM Brasov;
 • 01.08.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 2/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 893 T/2016 (eliberat de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451 si 5452 din Iunie 2016 pentru determinarea emisiilor dirijate de poluanti din surse fixe si 5453 pentru determinarea imisiilor de poluanti pe perimetrul societatii (determinari anuale efectuate de laboratorul ECO-BREF - acreditat RENAR); rapoartele de incercari nr. 447 si 814 din 2016 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov - acreditat RENAR); in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu rapoartele de incercari au fost trimise si la APM Brasov;
 • 03.10.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 3/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 971 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 1162 si 1796 din 2016 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevata inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale) (eliberate de laboratorul SGA Brasov acreditat - RENAR); in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu rapoartele de incercari au fost trimise si la APM Brasov;
 • 03.01.2017: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 4/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 1397 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu raportul de incercari a fost trimis si la APM Brasov.